สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์26ธ.ค.61-21ก.พ.62

    สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)  3 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) 3 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) 3 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมยานยนต์ หรือทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) 2 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอาหาร) 1 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีอาหาร หรือทางวิทยาศาสตร์การอาหาร นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 2 อัตรา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ […]

เตรียมออกประกาศราชกิจจาฯ กำหนดมาตรฐาน “เพาเวอร์แบงค์”

  สมอ. เดินหน้าออกกฎหมายบังคับใช้มาตรฐาน 'เพาเวอร์แบงค์' หรือ 'แบตเตอรี่ สำรอง' ครอบคลุมสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์จ่ายไฟสำรอง หลัง กมอ. เห็นชอบให้ปรับปรุงขอบข่ายมาตรฐาน ตามความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ว่า กมอ. เห็นชอบให้ปรับปรุงขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า หรือ เพาเวอร์แบงค์ สำหรับการใช้งานแบบพกพา – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.2879 – 25XX หรือมาตรฐาน Power Bank ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการวิชาการ รายสาขา คณะที่ 999/2 ที่ได้พิจารณาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าว  หลังจากที่ สมอ. ได้ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐาน โดยหมดเขตรับข้อคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่ง กมอ. ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดให้ Power Bank ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน […]

(สมัครออนไลน์)สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี1-23ส.ค.61

    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 4 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี เปิดสมัครทางเว็บไซต์ https://tisi.thaijobjob.com ภายในวันที่ 1-23 ส.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส.13-22ธ.ค.60

    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครคัดเลือกต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพิมพ์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ห้อง 314 ชั้น 3 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 13-22 ธ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)สมอ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 21ธ.ค.59-13ม.ค.60

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางไฟฟ้า หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป 2. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป เปิดรับสมัคร 21 ธ.ค.59-12 ม.ค.60 ทางเว็บไซต์ https://tisi.job.thai.com  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(งานราชการคนพิการ ป.ตรี ทุกสาขา) สมอ.รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 25ก.ค.-5ส.ค.59

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท รับสมัคร 25 ก.ค.-5 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด