พาณิชย์พิจิตร รับสมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการสร้างทีม Salesman ป.ตรี

Advertisement Advertisement   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 อัตรา Advertisement ค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย วุฒิ ป.ตรี ทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์ Presentation ใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอ Info Graphic ได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติราชการ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-6ต.ค.65 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร เลขที่ 29/27 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (ไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการสมัคร) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

พาณิชย์ปทุมธานี รับสมัครจนท.โครงการสร้างทีม Salesman ป.ตรีทุกสาขา

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 12,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.65 ถึง 30ก.ย.66 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย เพศชายหรือเพศหญิง (หากเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ป.ตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) โปรแกรม Line , Facebook และสืบค้นข้อมูลจาก INTERNET ได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติราชการ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน นอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้ สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้เป็นอย่างดี มีไวพริบ คล่องแคล่ว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน บัดนี้-16ก.ย.65 […]

พาณิชย์นครราชสีมา รับสมัครพนักงานประจำจุดแรกรับ ป.ตรี เงินเดือน12,000

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งพนักงานประจำจุดแรกรับ 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ด้านนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด นครราชสีมา เลขที่ 234 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา บัดนี้-22ก.ย.65 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่ นายจักรพล จงใจภักดิ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน หมายเลขโทรศัพท์ 065 – 5101897 หรือ 044 – 242172 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ

  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่โครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ 1 อัตรา คุณสมบัติ 1. เพศชาย/หญิง 2. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 40 ปี 3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ 5. มีทักษะด้านการออกแบบ กราฟฟิก มัลติมีเดีย (ถ้ามี) ระยะเวลาการจ้าง : 15 ธันวาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 เงินเดือน : 12,000 บาท/เดือน เอกสารและหลักฐานการสมัคร – สำเนาหลักฐานการศึกษา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน – […]