สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement Advertisement   สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว Advertisement Job Responsibilities: – อำนวยความสะดวก และสนับสนุนงานด้านธุรการให้กับหน่วยงานภายใน – อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม สัมมนา อบรมภายในสำนักงาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม หรือผู้มาติดต่อ – ดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับงานประสานงาน งานเอกสาร ของส่วนงาน – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา Job Qualifications: – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา – มีประสบการณ์ด้านงานธุรการประสานงานอย่างน้อย 0-1 ปี – ยินดีพิจารณานิสิตนักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 080-045-3143 www.dga.or.th

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับสมัคร พนง.ประสานงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Job Responsibilities: – อำนวยความสะดวก และสนับสนุนงานด้านธุรการให้กับหน่วยงานภายใน – อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม สัมมนา อบรมภายในสำนักงาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม หรือผู้มาติดต่อ – ดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับงานประสานงาน งานเอกสาร ของส่วนงาน – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา Job Qualifications: – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา – มีประสบการณ์ด้านงานธุรการประสานงานอย่างน้อย 0-1 ปี – ยินดีพิจารณานิสิตนักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: [email protected] [email protected] โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255,080-045-3143 www.dga.or.th

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับสมัครพนักงานธุรการ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้เป็นต้นไป

  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว Job Responsibilities: – อำนวยความสะดวก และสนับสนุนงานด้านธุรการให้กับหน่วยงานภายใน – อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม สัมมนา อบรมภายในสำนักงาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม หรือผู้มาติดต่อ – ดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับงานประสานงาน งานเอกสาร ของส่วนงาน – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา Job Qualifications: – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา – มีประสบการณ์ด้านงานธุรการประสานงานอย่างน้อย 0-1 ปี – ยินดีพิจารณานิสิตนักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: [email protected] [email protected] โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255, 080-045-3143

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับสมัครคนพิการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  ตำแหน่งว่างสำหรับผู้พิการ ประเภทที่ 2 : ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ หน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน ติดต่อประสานงาน และจัดการเอกสารเกี่ยวกับส่วนงาน ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับฝ่ายอาคาร ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีใช้งาน MS word , Excel ได้ ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติ : เพศชาย , หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง , ปริญญาตรี ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: [email protected] โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255