สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรายชื่อวัดทั่วประเทศรับฌาปนกิจผู้ป่วยโควิด

Advertisement เปิดรายชื่อวัดทั่วประเทศรับฌาปนกิจผู้ป่วยโควิด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรายชื่อวัดที่รับทำการฌาปนกิจผู้ป่วยโควิด-19 โดยพบว่ามีทั้งหมด 16 วัด   ข่าวจาก : มติชนออนไลน์  

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 5 – 20 พ.ค.64

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 – 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา  * ไม่ต้องผ่าน ก.พ * ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 2. นักวิชาการศาสนา จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. นิติกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน […]

สำนักพุทธตั้งกฎเหล็ก ห้ามงานบวชเสียงดัง ฝ่าฝืนเจ้าอาวาสมีความผิด!!

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งวัดทั่วประเทศให้ยึดกฎ มส.ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 ห้ามเสียงดังอันเป็นการดูหมิ่นพระพุทธศาสนา หากเจ้าอาวาสฝ่าฝืนมีความผิด ต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ 28 ก.พ.62 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายวีระ จำลอง ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า พศ.ได้นำประเด็นการจัดงานบวชที่วัดสิงห์ ซึ่งทางเจ้าภาพที่จัดงานมีการใช้เครื่องเสียงดังจนกระทบกับนักเรียนที่กำลังสอบอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ แม้มีการแจ้งขอความร่วมมือจากทางเจ้าอาวาสวัดสิงห์แล้ว แต่กลับสร้างความไม่พอใจให้ทางผู้จัดงานบางส่วน เป็นเหตุให้มีการยกพวกเข้ามาทำร้ายร่างกายครู และนักเรียนที่เข้าสอบ พศ.จึงได้นำเรื่องดังกล่าวหารือ มส. เพื่อออกเป็นแนวปฏิบัติในการจัดงานบวชให้กับวัดต่างๆ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดย มส.มีมติว่า ให้ พศ.แจ้งกำชับไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองทั่วประเทศ ให้ดำเนินการตามมติ มส. ในเรื่องการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในบริเวณวัด การห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัด และเรื่องการแสดงไม่เหมาะสมในวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งใจความสำคัญระบุว่า การจัดแสดงที่ไม่เหมาะสม หากเป็นการจัดในวัด เจ้าอาวาสวัดมีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดำเนินการ หากการจัดแสดงอยู่นอกวัด เจ้าอาวาสวัดไม่สามารถดำเนินการได้ ฉะนั้น หากจะให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือเจ้าอาวาสในการจัดงาน เพื่อเป็นงานบุญล้วนๆ และให้ทุกวัดปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 ข้อ 7 อย่างเคร่งครัด […]

1 2