สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 2-12พ.ย.61

    สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๒ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๒ พ.ย. ๖๑           

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกฎหมาย 3 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ – เพศชาย/หญิง – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ – มีความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) อาคาร 4 ชั้น 8 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 23-31 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2575 6327  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 อัตรา (21 – 30 ก.ค.57)

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ อายุ 18 – 35 ปี บริบูรณ์ เงินเดือน ม.3 จำนวน 9,110 บาท เงินเดือน ปวช 9,960 บาท เงินเดือน ปวท 11,450 บาท เงินเดือน ปวส 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ระดับการศึกษา : ม.3-ปวส. [ads=center] สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 127 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสื่ […]