สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ13อัตรา วุฒิ ปวช.

Advertisement Advertisement   สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. พนักงานเขียนโปรแกรม สปช.ทบ. 3 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทน รายเดือน 11,280.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.- บาท 2. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล สปช.ทบ. 6 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทน รายเดือน 11,280.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.- บาท 3. พนักงานการเงินและบัญชี สปช.ทบ. 4 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทน รายเดือน 11,280.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.- บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง Advertisement พนักงานเขียนโปรแกรม สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ […]

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี

  สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-23 มีนาคม 2565 สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สปช.ทบ. 1 อัตรา (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทน รายเดือน 18,000.- บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจ, การบริหารทั่วไป, การจัดการ, การจัดการทั่วไป และการเลขานุการ), อักษรศาสตร์ (ยกเว้นศิลปกรรมศาสตร์), ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางค์ศาสตร์), รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ) สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ วันอังคารที่ 15 มี.ค. 65 ถึง วันพุธที่ 23 มี.ค. 65 ในเวลาราชการ […]

สนง.ปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ13อัตรา บัดนี้-2ก.ค.64

  สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริการ สปช.ทบ. 2 อัตรา วุฒิ ม.3 พนักงานธุรการ สปช.ทบ. 2 อัตรา วุฒิ ม.3 พนักงานการเงินและบัญชี สปช.ทบ. 2 อัตรา วุฒิ ปวช. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล สปช.ทบ. 4 อัตรา วุฒิ ปวช. พนักงานเขียนโปรแกรม สปช.ทบ. 2 อัตรา วุฒิ ปวช. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สปช.ทบ. 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 มิ.ย. 64 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 64 […]

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ชาย-หญิง)สอบเป็นพนักงานราชการ ม.3/ปวช.21ก.พ.-4มี.ค.62

    สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562  1. พนักงานเขียนโปรแกรม 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 2. พนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี 3. พนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 4. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองธุรการ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก อาคารมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2297 8509 ภายในวันที่ 21 ก.พ.-4 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครพลเรือน/ทหารกองหนุนสอบเป็นพนักงานราชการ ม.3/ปวช./ป.ตรี16-26มี.ค.61

    สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ  1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ, การบริหารทั่วไป, การจัดการ, การจัดการทั่วไป และการเลขานุการ) 2. พนักงานเขียนโปรแกรม จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท (รวมค่าครองชีพ) วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์แล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 3. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท (รวมค่าครองชีพ) วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์แล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 4. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน […]

สปช.ทบ.รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี รับราชการ เปิดรับสมัคร15-23พ.ค.60

  สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.) รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 คุณวุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี เปิดรับสมัคร 15-23 พ.ค.60 ดังรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้ หมายเหตุ : หากไม่สามารถอ่านเอกสารด้านล่างนี้ได้ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม              

สปช.ทบ. รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนรับราชการ บัดนี้-6ก.พ.60

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก (สปช.ทบ.) สมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน รวม 5 อัตรา (ชาย 3 อัตรา และหญิง 2 อัตรา) เปิดรับสมัคร 26 ม.ค.-6 ก.พ.60