สำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-16ม.ค.62

    กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สป.กษ.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมฯ คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมฯ คณะวิศวะฯ สาขาวิศวะคอมฯ คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 7-16 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี21-29มิ.ย.61

    สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ 21-29 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-22ม.ค.61

    กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 12-22 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ป.ตรีทุกสาขา)สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ6-15ก.พ.60

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ 6-15 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร 1-9 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้      คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร     

สำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. รับสมัคร11-22ก.ค.59

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง : นักวิจัยสังคมศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ทางสังคมศึกษา ทางเศรษฐศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 25-29 ก.ค.59 เวลา 8.30-15.30 น. ในวันราชการ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด  

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (30 มิ.ย – 8 ก.ค.57)

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย – 8 ก.ค.2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา [ads=center] 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 13800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการตลาด (มีหนังสือรับรองประสบการณ์ดด้านงบประมาณและการเงินของส่วนราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี) สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก, […]

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2556     ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร – นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา การรับสมัคร สมัครงานด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ทาง www.opsmoac.go.th >>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม <<<

1 2 3