สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัคร จนท.ผลิตสื่อ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตัดต่อคลิปได้

Advertisement Advertisement   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ • มีความสามารถในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์เป็นบทโทรทัศน์บทสารคดี บทวิทยุ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมกราฟฟิกได้เป็นอย่างดี • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสารคดี ภาพยนตร์โฆษณา บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง บันทึกเสียง กราฟฟิกดีไซน์ หรือสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Advertisement หลักฐานการสมัคร • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ • สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (Transcript) 1 ฉบับ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครช่างภาพ บัดนี้-11ก.พ.65

  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2565 รับสมัครงาน จ้างเหมาเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง ช่างภาพ 2 ตำแหน่ง 2. ตำแหน่ง พนักงานสร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้ – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี – มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพและตัดต่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและภาพวีดีโอ – มีความสามารถในการนำเสนอภาพถ่ายหรือวีดีโอผ่านสื่อสมัยใหม่ – มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงโปรแกรมตัดต่อ อาทิ Adobe Premiere Pro, Edius, IMovie และโปรแกรมตกแต่งภาพ อาทิ Adobe Photoshop, Adobe […]

สำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-16ม.ค.62

    กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สป.กษ.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมฯ คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมฯ คณะวิศวะฯ สาขาวิศวะคอมฯ คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 7-16 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

1 2