สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท มีประสบการณ์ สมัครทางอีเมล์บัดนี้-15มี.ค.62

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท มีประสบการณ์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 1. หัวหน้าพัฒนาโครงการ 1 อัตรา 2. พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส 1 อัตรา 3. พนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การอาวุโส 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-15 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-8มี.ค.62

    สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สามารถเขียนหนังสือราชการได้ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์และแผนสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 22ก.พ.-8 มี.ค.62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2333 3700 ต่อ 5014 หรือ 0 2333 3854 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร))

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-12ต.ค.61

    สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ผู้สนใจที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (สปคร.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร พระจอมเกล้า ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 – 12 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.โท 6-13มิ.ย.61

    สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 17,500 บาท วุฒิ ป.โททุกสาขา เปิดรับสมัคร 6-13มิ.ย.61    

(สมัครออนไลน์)กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี21เม.ย.-1พ.ค.60

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (จ.เชียงใหม่) คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกสาขา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ops.thai.job.com ภายในวันที่ 21 เม.ย.-1 พ.ค.60  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม   

สอว. รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท 3 อัตรา บัดนี้-19ส.ค.59

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.โท ทางด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15-19 ส.ค.59

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครลูกจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (9-13 ก.ย.56)

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครลูกจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-13 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   1.ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.โท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ 2.ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทางเชื่อม อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบพนักงานราชการ (26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2556)

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2556)     สมัครงานราชการ   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานฯ ประจำภูมิภาค ภาค เหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานฯ ประจำภูมิภาค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานฯ ประจำภูมิภาค ภาค ใต้ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน  15,960 บาท **โดยจะต้องทดลองปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน*** คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ […]