สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร19-23ก.ย.59

Advertisement สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว) ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 19-23 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) [ads] 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวัสดุศาสตร์ ทางฟิสิกส์ ทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางการระหว่างประเทศ […]

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบเข้ารับราชการวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000-16,500 รับสมัคร1-25ส.ค.59

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท เปิดรับสมัคร 1-25 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  

“มีตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา” สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครงาน 3 อัตรา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 12 – 16 มกราคม 2558  ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน :    18000 บาท ประเภท :    บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ 2.ชื่อตำแหน่ง :    นักวิชาการเผยแพร่ อัตราเงินเดือน :    18000 บาท ประเภท :    บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี […]

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (11-15 พ.ย.56)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 15960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ,สาขาวิชาการระหว่างประเทศและการทูต,สาขารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครอง ทางการระหว่างประเทศ ทางการระหว่างประเทศและการทูต,สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (16 ก.ย. – 4 ต.ค.56)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (16 ก.ย. – 4 ต.ค.56) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง :     นักนิวเคลียร์เคมี อัตราเงินเดือน :     16400 – 18040 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ :     ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวัสดุศาสตร์   ชื่อตำแหน่ง :     นักฟิสิกส์รังสี อัตราเงินเดือน :     16400 – 18040 […]

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (9-13 ก.ย.56)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-13 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ อัตราเงินเดือน :     17,290 บาท ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางประมงน้ำจืด ทางชีววิทยาการประมง ทางการจัดการประมง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    […]

1 2 3