สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 19 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 15ก.ค.-15ส.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) 1. ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาตารี) จำนวน 14 อัตรา เงินเดือน 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ […]

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-6มี.ค.67

  ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ 9 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท 2.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี และ – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท 3.ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ […]

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครเศรษฐกร 20อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์ บัดนี้-23ส.ค.66

  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเศรษฐกร 20 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://pdmo.thaijobjob.com บัดนี้-23ส.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เปิดวิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มขาย13มิ.ย.65

วิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข บนแอปฯ เป๋าตัง แถมรับดอกเบี้ยสูงสุด 3.6% ด้วย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เตรียมเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข บนวอลเล็ต สบม. วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท ซื้อ-ขายผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง เริ่ม 13 มิ.ย. 65 วงเงินประชาชน 50,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน วันที่เริ่มจำหน่าย วันที่ 13-30 มิ.ย. 65 วงเงิน 10,000 ล้านบาท ขายผ่านวอลเล็ต สบม. ให้ประชาชน วงเงินซื้อ 100 บาท-10 […]

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 25เม.ย.-26พ.ค.65

  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่ 25 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2565 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ระดับปริญญาตรี) 1. เศรษฐกร อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้ 3) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ 2. นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี 2) มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้ […]

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบบรรจุ ขรก.13อัตรา บัดนี้-3มิ.ย.64

  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เศรษฐกรปฏิบัติการ  2 อัตรา วุฒิ ป.โท 2. เศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครทางเว็บไซต์ : https://pdmo.thaijobjob.com บัดนี้-3มิ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3
error: