สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบบรรจุ ขรก.13อัตรา บัดนี้-3มิ.ย.64

Advertisement   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เศรษฐกรปฏิบัติการ  2 อัตรา วุฒิ ป.โท 2. เศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครทางเว็บไซต์ : https://pdmo.thaijobjob.com บัดนี้-3มิ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครเศรษฐกร/นักวิชาการเงินฯ/นักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์26พ.ย.-11ธ.ค.61

    สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้าง 3 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งเศรษฐกร (ระดับปริญญาตรี) 6 อัตรา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) 5 อัตรา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. นักจัดการงานทั่วไป (ระดับปริญญาตรี) 5 อัตรา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://pdmo.thaiobjob.com ภายในวันที่ 26 พ.ย.-11 ธ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

(สมัครออนไลน์)สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท8-29ส.ค.61

    สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  เศรษฐกรปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี  เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://pdmo.thaijobjob.com ภายในวันที่ 8-29 ส.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-30ก.ค.61

    สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://pdmo.thaijobjob.com ภายในวันที่ 16-30 ก.ค.61         

1 2