(งานรัฐวิสาหกิจ)สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครงานวุฒิ ปวช.บัดนี้-30มิ.ย.60

Advertisement   Advertisement สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 10,150 บาท ปฏิบัติงานใน จ.อุดรธานี คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความสามารถในการพิมพ์ดีด หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ กับการบันทึกข้อมูล ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.pawn.co.th ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานสถานธนานุเคราะห์ หรือส่งเอกสารทั้งหมดมาทางอีเมล์ [email protected] (จัดเอกสารในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .pdf) หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ อาคาร 8 สำนักงานสถานธนานุเคราะห์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  Advertisement เปิดรับสมัครบัดนี้-30 มิ.ย.60 (สำหรับผู้ส่งทางไปรษณีย์ จะนับวันที่ลงประทับตราในการจัดส่ง และให้แจ้งหลักฐานการชำระเงินก่อนเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายในการรับสมัคร) […]

(ด่วน!งานรัฐวิสาหกิจ)สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครงานวุฒิ ปวช.บัดนี้-17ก.พ.60

สำนักงานธนานุเคราะห์ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งดังนี้ 1. พนักงานพัสดุ เงินเดือน 10,150 บาท – ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. พนักงานช่างโยธา เงินเดือน 10,150 บาท – ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการเห็นว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ผู้สนใจสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 8 ชั้น 4 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 3-17 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) เปิดรับสมัครงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 6 ก.ย.56)

สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) เปิดรับสมัครงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 6 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com 1.ชื่อตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายใน  1 อัตรา อายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ปิดรับสมัคร เงินเดือน 9,580 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราเงินเดือนแล้วจะได้รับ 15,000 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรี พาณิชยการ การจัดการ การบัญชี การบริหาร การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังกัด กลุ่มงานตรวจสอบภายใน  สำนักงานธนานุเคราะห์ กรุงเทพฯ 2.ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน 1 อัตรา อายุ ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ […]

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2556

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2556     ตำแหน่ง พนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 9,040 บาท จำนวนหลายอัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสำนักงานธนานุเคราะห์ <<< >>> ดาวน์โหลดใบสมัครงาน <<<

1 2