สำนักงานธนานุเคราะห์ (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครนักบริหารทรัพยากรบุคคล บัดนี้-11เม.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานธนานุเคราะห์ (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2565 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สำนักงานธนานุเคราะห์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – บุคคลภายนอก มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านทรัพยากรบุคคล หรือด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องการจัดการหรือทรัพยากรมนุษย์ หรือเทียบได้เท่ากันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น Advertisement – พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านทรัพยากรบุคคล หรือด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องการจัดการหรือทรัพยากรมนุษย์ […]

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครพนักงานการเงินฯ ป.ตรี บัดนี้-30ก.ค.64

  สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน ฝ่ายบริการการเงิน สำนักงานธนานุเคราะห์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย ณ วันปิดรับสมัครมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.pawn.co.th ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 กรกฎาคม 2564 วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ และจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านที่ www.pawn.co.th/ติดต่อเรา/รับสมัครงาน-ประกาศผล ตามกำหนดเวลา รับสมัครฯ ที่สำนักงานธนานุเคราะห์กำหนด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครพนักงานการเงินฯ วุฒิ ปวช.บัดนี้-20พ.ค.64

  สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริการการเงิน อัตราเงินเดือน 10,150 บาท ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.pawn.co.th ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2564 วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบคัดเลือกฯ และจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ สมัครผ่านที่ www.pawn.co.th/ติดต่อเรา/รับสมัครงาน ประกาศผล ตามกำหนดเวลา รับสมัครฯ ที่สำนักงานธนานุเคราะห์กำหนด จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ให้จัดส่งมาที่ อาคาร 8 สำนักงาน ธนานุเคราะห์ […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช.บัดนี้-28ก.พ.62

    สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางพาณิชยการ การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 15-28 ก.พ.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดใบสมัคร)) 

(งานรัฐวิสาหกิจ)สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานการเงินฯ(ปวช.)บัดนี้-20ก.ย.61

    สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. ทางพาณิชยการ การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ บัดนี้-20 ก.ย.61  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(งานรัฐวิสาหกิจ)สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-9พ.ค.61

    ด้วยสำนักงานธนานุเคราะห์เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดภายใต้การดูแลของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ในตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนายช่าง สำนักงานธนานุเคราะห์ 1. ตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐  บาท  อัตราว่างที่จะบรรจุ ๑ อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าด้านทรัพยากรบุคคล 2. ตำแหน่งนายช่าง อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท   อัตราว่างที่จะบรรจุ ๑ อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานธนานุเคราะห์  ชั้น ๔ อาคาร  ๘  สำนักงานธนานุเคราะห์  กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ  ถนนกรุงเกษม  แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่วันที่  ๗ เมษายน– ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช.ขึ้นไป บัดนี้-21ก.ย.60

  สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี เงินเดือน 10,150 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยการ การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ บัดนี้-21 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.pawn.co.th/prakad/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1.pdf

1 2