กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (24 – 30 ต.ค.56)

Advertisement กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2556 Advertisement สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 จ.สระบุรี เปิดรับ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาทางวิศวกรรมโยธาตามที่กฎหมายกำหนด 2.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง […]