สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา (1 – 7 ส.ค.56)

Advertisement สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) เปิดรับสมัครพนักงานราช ตำแหน่งนายช่างโยธา ปฏิบัติงานที่สำนักงานทางหลวงชนบทน่าน (1 – 7 ส.ค.56) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานทางหลวงชนบทน่าน อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สมัครงานราชการ ด้วยตนเองได้ที่ กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) เลขที่ 181 หมู่ 4 ถนนฝั่งหมิ่นหนองบัวแดง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โทร 05 […]