สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 จ.อุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา (9 – 13 ก.ย.56)

Advertisement สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 จ.อุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา (9 – 13 ก.ย.56)   Advertisement   ชื่อตำแหน่ง :     วิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน :     17290 บาท ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรโยธาและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 จ.อุตรดิตถ์ ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่  19 กันยายน 2556 ณ […]