สำนักงานจังหวัดตาก รับสมัครพนักงานวิชาการพัสดุ 22-29 ธ.ค.64

Advertisement Advertisement   สำนักงานจังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 22 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 Advertisement ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักงานจังหวัดตาก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 29 ธันวาคม […]