สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครนิติกร(เนติบัณฑิต)50อัตรา เงินเดือน15,000

Advertisement Advertisement   สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร (เนติบัณฑิต) 50 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) **การจ้างเหมาบริการต่อเนื่องในปีถัดไป ต้องได้รับอนุมัติจากกองทุนป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. Advertisement มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (สิบแปดปี) และไม่เกิน 60 ปี (หกสิบปี) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา คุณสมบัติพิเศษ : ด้านกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, ประมวลกฎหมายยาเสพติด, วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nct.ago.go.th หรือ สแกน QR Code เอกสารแนบ 1 และสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยให้สแกนเป็นไฟล์ […]

สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี 20อัตรา บัดนี้-31พ.ค.64

  สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร (เนติฯ)  20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http//www.nctago.go.th  ยื่นใบสมัคร บัดนี้-31พ.ค.64 โดยให้สแกนเป็นไฟล์ pdf และส่งไฟล์ดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง สำนักงานคดียาเสพติดที่ E-mail : [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวณิชกานต์ แสงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เบอร์มือถือ 089 895 6990,0 2515 4441 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))