อีก20ปี คนจนหมดเกลี้ยง! รัฐบาลไฟเขียว ตั้งสำนักงานแก้จน ตามยุทธศาสตร์ชาติ!

  18 ธ.ค. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และตั้งคณะกรรมการขึ้น 2 คณะ คือคณะกรรมการนโยบาย มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการแก้ปัญหา และมีคณะกรรมการบริหาร มีรมต.ประจำสำนักนายกฯ เป็นประธาน ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานต่างๆ โดยการตั้งสำนักงานและคณะกรรมการขึ้นมาครั้งนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทยในการต่อสู้กับปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน ที่พูดกันมานานแต่ยังทำไม่สำเร็จให้เป็นระบบ ซึ่งเป้าหมายจะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จภายในระยะเวลา 20 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ “การตั้ง 2 คณะกรรมการ และ 1 สำนักงานนี้ ถือเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปที่สำคัญของรัฐบาล เพราะปัญหานี้พยายามแก้มานานแล้ว แต่ที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำก็ยังไม่ดีขึ้น แล้วการเสนอมาให้ครม.เห็นชอบครั้งนี้ ก็ไม่ได้ส่งเรื่องมาเมื่อวานแล้วเอามาเข้าครม.เลย หรือมาทำหลังจากเกิดข่าวการนำข้อมูลความเหลื่อมล้ำของเครดิตสวิสมาเมื่อเผยแพร่เมื่อไม่นานนี้แล้วค่อยเอามาเข้าครม. เพราะเรื่องนี้ได้มีการหารือกันมาตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลพยายามำแผนการปฏิรูป ซึ่งเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้วยการตั้งหน่วยงานขึ้นมาก็เป็นหนึ่งเรื่องในแนวทางการแก้ปัญหาที่คุยกันมานานแล้ว โดยจะรวมการทำงานของหน่วยงานที่มีเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมาไว้ที่เดียวกัน เพราะจะได้แก้ปัญหาได้ในทิศทางเดียวกัน” นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของไทย ที่ผ่านมาพบวมากกว่า 30 ปี ปัญหายังคงไม่ได้ปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าจำนวนคนยากจนจะลดลง โดยในปี […]

สภาพัฒน์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก สมัครออนไลน์11-20ธ.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ชื่อเดิม สภาพัฒน์) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://nesdb.thaijobjob.com ภายในวันที่ 11-20 ธ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สภาพัฒน์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรี สมัครออนไลน์ 21พ.ย.-13ธ.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://nesdb.thaijobjob.com ภายในวันที่ 21 พ.ย.-13 ธ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครที่ปรึกษากฎหมาย(ป.โทขึ้นไป)เงินเดือน50,000 12-16พ.ย.61

    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 1 อัตรา เงินเดือน 50,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติและเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทร. 0-2282-9144 ภายในวันที่ 12-16 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครผู้รับทุนโครงการ1อำเภอ1ทุนที่จบการศึกษาแล้วรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 28มิ.ย.-24ก.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุผู้ได้รับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) 7 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร ทางการค้าระหว่างประเทศ ทางการลงทุน ทางการตลาด เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.nesdb.go.th หรือ https://nesdb.thaijobjob.com ภายในวันที่ 28 มิ.ย.-24 ก.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(งานคนพิการ สมัครออนไลน์)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา19-29มี.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 3 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://nesdb.thaijobjob.com ภายในวันที่ 19-29 มี.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ ปวส./ป.ตรี/ป.โท1-24พ.ย.60

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 5 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 5 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท – ได้รับ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง […]

1 2