สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 3-27ก.ค.60

Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นิติกรปฏิบัติการ (วุฒิ ป.ตรี) 4 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิ ป.ตรี) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 3. นักบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิ ป.ตรี) 1 ตำแหน่ง […]

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงานวุฒิ ปวช.29พ.ค.-2มิ.ย.60

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (หรือตามที่ ก.พ.กำหนด)  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. สายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ขอและยืนใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใ เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2201, 2202, 2207 และ 3115 ภายในวันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สคร.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 18-21เม.ย.60

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครคัดเลืกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 18-21 เม.ย.60 ดังรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้ต่อไปนี้      

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ19-23ธ.ค.59

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา ค่าตอบแทน 9,960 บาทต่อเดือน และค่าครองชีพ 2,000 บาทต่อเดือน  คุณสมบัติ – ปวช.สายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ – มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power Point ได้เป็นอย่างดี ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ชั้น 2 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-5880-7 ต่อ 2201 2202 และ 2207 ภายในวันที่ 19-23 […]

สคร.รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.โท เงินเดือน17,500-19,000 บัดนี้-23ธ.ค.59

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 3 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท หรือสูงกว่า ก่อนวันปิดรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สคร. อาคารธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อาคาร SME Bank Tower) ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ โทร.0-2298-5880-8 ต่อ 2209-2210 ภายในวันที่ 29 พ.ย.-23 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ […]

(งานรัฐวิสาหกิจ) สคร.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน15,000-17,500 บัดนี้-23ส.ค.59

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 6 อัตรา 1. นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ป.โท 3 อัตรา เงินเดือน 17,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ป.ตรี 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อาคาร […]

สคร.เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 รับสมัครบัดนี้-4ส.ค.59

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท เปิดรับสมัคร 12 ก.ค.-4 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้   คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร      

สคร.เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 รับสมัคร12ก.ค.-4ส.ค.59

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือเป็นไปตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก […]

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครข้าราชการ 4 ตำแหน่ง (13 ส.ค. – 3 ก.ย.56)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครข้าราชการ 4 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครงานราชการ ข้าราชการ  4 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 16,400 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปริญญาโท ในสาขาวิชา การบัญชี นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และผ่านภาค ก. ระดับ ป.โท   2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท […]

1 3 4