สนง.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ในช่องทางต่าง ๆ ดังประกาศ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้-24ต.ค.64

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานในช่องทางต่าง ๆ ดังประกาศแนบท้าย ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงาน 9-15 ก.ย64

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 9-15 กันยายน 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ วุฒิ ป.โท 2. นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี 3. นิติกร วุฒิ ป.ตรี 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2564 โดยการส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-15 กันยายน 2564 โดยการส่ง ใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ […]

สคร. รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ไม่ผ่าน ก.พ.16-22 ก.ค.64

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://sepo.thaijobjob.com/ (Internet) ตั้งแต่วันที่ 16-22 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

1 2 4