สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรี บัดนี้-20ม.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัคร “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน” 1 ตำแหน่ง กลุ่มต่างประเทศ (จ้างเหมาบริการ/ลูกจ้าง) หน้าที่ • ปฏิบัติหน้าที่ ณ กลุ่มต่างประเทศ • จัดทำเอกสาร/ธุรการของกลุ่มต่างประเทศ • สามารถใช้งาน Microsoft word ได้เป็นอย่างดี • ทำงานเป็นกลุ่ม และเดี่ยวได้ • ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด Advertisement คุณสมบัติ • ป.ตรี ทุกสาขา • มีประสบการณ์ที่เคยใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน/การเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีคะแนนภาษาอังกฤษมาแสดง(ไม่จำกัดวันหมดอายุ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีประสบการณ์ในการจัดทำงานเอกสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • อัธยาศัยดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้งาน และความรู้ใหม่ สามารถเริ่มงานได้ทันทีวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 หากเริ่มงานได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม […]

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี

  สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 19-23ธ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://onde.thaijobjob.com/ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

error: