(สมัครออนไลน์)สคบ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ-พนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 23ก.พ.-19มี.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักสืบสวนปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. นักสืบสวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ocpb.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 23 ก.พ.-19 มี.ค.61 

มีตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา ! เปิดสอบที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 5 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เปิดสอบบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 21 ม.ค. – 20 ก.พ.58 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา    2.ชื่อตำแหน่ง :    นักวิชาการเผยแพร่ อัตราเงินเดือน :    18000 บาท ประเภท :    บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา   ข้าราชการ 1 […]

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (15-19 ก.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  (15-19 ก.ค.56) สมัครงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อัตราเงินเดือน : 15960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : [highlight]ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่บริหารการจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ ๑. ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม ผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ และบริหารงานด้านอื่น ๆ เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ […]