คปภ. รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ป.ตรี ทุกสาขา 10 อัตรา

Advertisement   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ป.ตรี ทุกสาขา 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 ตุลาคม 2564 สมัครลูกจ้างเหมาบริการด้วยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเพื่อดำเนินโครงการ “จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการด้านเอกสารไล่เบี้ยเรียกคืน 10 อัตรา   การสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 7-  15 ตุลาคม 2564เวลา16.30 น. Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/Ddv5JXTZbvBVhw8J6 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คปภ. รับสมัครนักวิชาการปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-22 ส.ค.64

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 13-22 สิงหาคม 2564 สมัครลูกจ้าง ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีความประสงค์ จะรับสมัครลูกจ้างสำนักงาน คปภ. ตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติงาน (งานด้านหลักทรัพย์และเงินสำรอง) สังกัดฝ่ายกำกับธุรกิจประกันภัยปฏิบัติงาน สายกำกับธุรกิจและการลงทุน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขที่ 22/79 ถนน รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 13 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://bit.ly/3dJb5zt […]