องค์กรชาวพุทธร้อง กกต.ตรวจสอบ ‘ไพบูลย์’ นำพุทธศาสนามาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง

  เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเอกภพ เหล่าลาภะ เลขาธิการศูนย์ประสานงานองค์กรชาวพุทธแห่งชาติ เข้ายื่นหนังสือถึงเลขาธิการ กกต. เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำความผิดและตัดสิทธิเลือกตั้งนายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป กรณีใช้คำว่า “น้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาทุกข์ร้อนให้กับประชาชน คือ งานของพรรคประชาชนปฏิรูป” ซึ่งการระบุคำว่าพระพุทธเจ้าสื่อความหมายได้ว่า เป็นการนำเอาพระพุทธศาสนามาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 ที่กำหนดป้องกันไม่ให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 14 เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ดังนั้นเพื่อระงับยับยั้งป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ ตนและเครือข่ายขอให้ กกต.ตรวจสอบพรรคประชาชนปฏิรูปว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ หากพบว่ามีความผิดจริงขอให้ตัดสิทธิทางการเมือง และส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค ข่าวจาก : มติชนออนไลน์

กกต.เคาะเบื้องต้น55ล้าน เตรียมพร้อมเลือกตั้ง-ซื้อรถประจำตำแหน่ง6คันอีก22ล้าน

  กกต.จ่ายงบเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ส. เบื้องต้น 55 ล้านบาท แยกเป็นค่า “ทำคูหา-จัดพิมพ์ รธน.-พ.ร.ป.ส.ส.-ระเบียบ ผลิตสื่อ- แผนพีอาร์”พร้อมซื้อรถประจำตำแหน่ง 6 คัน อีก 22 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ใช้เกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.หลายรายการ โดยรวมเป็นงบประมาณกว่า 55 ล้านบาท อาทิ จัดซื้อจัดจ้างในโครงการทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป งบประมาณ 655,000 บาท, จัดซื้อจัดจ้างในโครงการผลิตสื่อสัญลักษณ์ ร.ด.จิตอาสา (ปลอกแขน) จำนวน 27,056 ชิ้น งบประมาณ 1,082,240 บาท, จัดซื้อจัดจ้างในโครงการผลิตสื่อสัญลักษณ์ลูกเสืออาสา กกต. จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 2,163,000 บาท, จัดซื้อจัดจ้างในโครงการสื่อหนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. […]

1 2