สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ไม่ต้องผ่านภาค ก 7-18ม.ค.62

    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ วุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยกรรม การเลขานุการ บัญชี คอมพิวเตอร์ทางบริหาร หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ 1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ภายในวันที่ 7-18 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ     

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.24ส.ค.-12ก.ย.61

    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยกรรม การเลขานุการ บัญชี คอมพิวเตอร์ทางบริหาร หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ 1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 24 ส.ค.-12 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(งานคนพิการ)สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.24ส.ค.-12ก.ย.61

    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยกรรม การเลขานุการ บัญชี คอมพิวเตอร์ทางบริหาร หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ 1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 24 ส.ค.-12 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.12ก.ค.-3ส.ค.61

    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืิอเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ 1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 12 ก.ค.-3 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบรับราชการวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-2มิ.ย.60

  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 3 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒอิย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งสถาบัน ก.พ.รับรอง และสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 2. นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 3 ตำแหน่ง เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.โท หรือคุณวุฒอิย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งสถาบัน ก.พ.รับรอง และสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://krisdika.job.thai.com ภายในวันที่ 15 พ.ค.-2 มิ.ย.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-22ส.ค.59

กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครลูกจ้างตามโครงการเผยแพร่กฎหมาย โครงการจัดทำระบบกฎหมายไทยจำแนกตามหัวข้อเรื่อง โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายระดับอนุบัญญัติในระบบห้องสมุดดิจิตัล และโครงการพัฒนาฐานข้อมูลหนังสือ วารสารและตำรากฎหมายในระบบห้องสมุดดิจิตัล 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ในสาขานิติศาสตร์ รับสมัคร 8-22 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร