(สมัครทางอีเมล์ได้)สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 5-12ต.ค.60

  สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง/ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา (ถ้ามี) ผู้สนใจสามารถติดต่อและขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.กัญญณัช โตคงทองวัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๗๖๖ สำนักงานกิจการยุติธรรม (ศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม) อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ หรือส่งใบสมัครพร้อมประวัติมาทาง E-mail: [email protected] ภายในวันที่ ๕-๑๒ ต.ค.๖๐ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม