สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้-30 มิ.ย.64

Advertisement   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครลูกจ้างโครงการ กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา วุฒิ ป.โททุกสาขา บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 การรับสมัคร การสมัคร:ผู้ที่สนใจโปรดสมัครด้วยตนเองได้พร้อมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่สมัครตามวันและเวลาราชการ (เวลา08.30–16.30น.) ได้ที่กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 อาคาร วช.3ชั้น 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)โทร 02 561 2445 ต่อ 122-124,210 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี บัดนี้-14 มิ.ย.64

  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2564 รับสมัครลูกจ้างโครงการ กลุ่มการเงินและการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการเงิน/บัญชี/บริหารธุรกิจ การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-579370 ต่อ 824 วันที่ 4 – 14 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))