ส.ป.ก.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ป.ตรีทุกสาขา

Advertisement Advertisement   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 73/12-13 ถนนสุขใจ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-3260-3288 ตั้งแต่วันที่ 16-24ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.สุรินทร์ รับสมัครบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ป.ตรีทุกสาขา 6-13ธ.ค.65

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 1 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ป.ตรี ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) เลขที่ 461 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 6-13ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.นครปฐม รับสมัครบรรจุนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30พ.ย.65

  จังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม (ไม่ผ่าน ก.พ.) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-30พ.ย.65 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.นครปฐม 220/5 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.เพชรบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-18พ.ค.65

  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 313 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (ในวันและเวลาราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.จันทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช.17-23ก.พ.65

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จันทบุรี (ส.ป.ก.จันทบุรี) ค่าตอบแทน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอรับใบสมัครและยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.จันทบุรี เลขที่ 1162/12 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 20-30 ธันวาคม 2564 จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ ค่าตอบแทน 11,280 บาท อัตราว่าง 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. […]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว รับสมัครผู้ช่วยช่างสำรวจ 5-13 ส.ค.64

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 5-13 สิงหาคม 2564 จังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ กลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 5-13 สิงหาคม 2564 ในวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานกองทุน 2 อัตรา

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี หรือสาขาการเงิน ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ปิดทำการเวลา 16.30 น. โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ htps://alro.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.ขอนแก่น รับสมัครผู้ช่วยช่างสำรวจ วุฒิ ปวช. 21-25 มิ.ย.64

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาสำรวจ, ก่อสร้าง, โยธา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 ในวันทำการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.ขอนแก่น ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.ศรีสะเกษ รับสมัครผู้ช่วยช่างสำรวจ วุฒิ ปวส. 10-16 มิ.ย.64

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 10-16 มิ.ย. 2564 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างสำรวจ ส.ป.ก.ศรีสะเกษ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 10-16 มิ.ย. 2564 ระหว่าง 08.30-16.30 น. ในวันทำการ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ โทร : 0 4561 2133 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3