การท่องเที่ยวชลบุรี รับสมัคร จนท.ช่วยนักท่องเที่ยว ป.ตรี บัดนี้-20ก.พ.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, รัสเซีย, อารบิก, ฮินดี หรือภาษาอื่น ๆ ที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวของประเทศไทย หากสามารถสื่อสารภาษาที่ 3 ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Advertisement ขอใบสมัครรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี หรือดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง และยื่นผ่านทางอีเมล [email protected] บัดนี้-20ก.พ.66 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-274284 หรือ https://www.facebook.com/tourismsportschonburi หรือที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานท่องเที่ยวฯชลบุรี รับสมัคร จนท.ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-3ก.พ.66

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน – ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี – สถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยา – ท่าเรือพัทยาใต้ (ท่า A) เมืองพัทยา ชลบุรี – ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่าพัทยา – จุดบริการชัยพฤกษ์ จอมเทียน – สถานที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรีทุกสาขา – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, รัสเซีย, อารบิก, ฮินดี หรือภาษาอื่น ๆ ที่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวของประเทศไทย หากสามารถสื่อสารภาษาที่ 3 ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น MS Word, MS […]

สำนักงานการท่องเที่ยวฯพังงา รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ป.ตรี มีทักษะภาษาอังกฤษ-ภาษาที่ 3

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา รับสมัครการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Officer) 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 18,000 บาท 1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี ณ วันปิดรับสมัคร 2. วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนกลาง (Mandarin) หรือภาษารัสเซีย หรือภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเยอรมัน หรือภาษาสเปน หรือภาษาฝรั่งเศส 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ (Service Mind) มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และสื่อสังคมออนไลน์ ได้ดี 5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานเป็นกะได้ โดยมีชั่วโมงการ ทำงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน ต่างจังหวัดได้ สถานที่ปฏิบัติงาน […]

สำนักงานการท่องเที่ยวฯ ชลบุรี รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. บัดนี้-8ธ.ค.65

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขา ทำงานอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 วัน สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่/นอกเวลาทำเป็นครั้งคราวได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-8ธ.ค.65 ดาวน์โหลดใบสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานการท่องเที่ยวสุโขทัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปวช.-ป.ตรี บัดนี้-4ต.ค.65

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานภายในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหวัดสุโขทัย (ไม่ผ่าน ก.พ.) (1) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง (2) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนาการท่องเที่ยว 2 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง (3) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง (4) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง (5) เจ้าหน้าที่ขับรถ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 […]

สำนักงานการท่องเที่ยวฯอุตรดิตถ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ป.ตรี บัดนี้-30ก.ย.65

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อัตราค่าจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ 137 หมู่ 8 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันราชการ เฉพาะวันที่ 30 กันยายน 2565 รับสมัครไม่เกินเวลา 15.00 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานการท่องเที่ยฯแม่ฮ่องสอน รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-26ก.ย.65

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานภายในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปสาขาทางการบัญชีหรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ จาก สถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 2. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ 1 อัตรา ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จาก สถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จาก สถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 4. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จาก สถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง รับสมัคร บัดนี้-26ก.ย.65 ส่งเอกสารได้ด้วย ตนเอง ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานท่องเที่ยวอุบล รับสมัครจนท.ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ป.ตรีทุกสาขา พูดภาษาอังกฤษได้

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 1 อัตรา มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 22-45 ปี จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ป.ตรีในทุกสาขาวิชา มีทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี) สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 288 ถนนวารินฯ-พิบูลฯ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 บัดนี้-11ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานกีฬาอุดรธานี รับสมัครจนท.พลศึกษา ป.ตรี บัดนี้-18มี.ค.65

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่พลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10-18 มีนาคม 2565 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอไชยวาน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติของผู้มีสีหรือสมัครเข้ารับการคัดเลือก คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 3.1จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาเอกพลศึกษา หรือวิชาเอกนันทนาการ หรือวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นต้องมีหน่วยการเรียนทางพลศึกษา นันทนาการ หรือ วิทยาศาสตร์การกีฬา ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยการเรียน 3.2 มีอายุไม่เกิน 35 ปี เพศชายหญิง สัญชาติไทย 3.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น Ms word , Ms Excel, Ms Power point และสื่อ ได้วีดีทัศน์ต่าง ๆ ได้ […]

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้-10 ก.ย.64

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสงคราม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://samutsongkhram.mots.go.th/ หรือ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 2 -10 กันยายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))