สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา

Advertisement   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการเงินและบัญชี  2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. แพทย์แผนไทย 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 อัตรา วุฒิ ปวช. 7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 3 อัตรา […]