สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี21อัตรา 18-22มี.ค.62

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานเทคนิค (ด้านเขียนแบบก่อสร้าง) 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง 2. พนักงานบริการ (ด้านสารสารสนเทศ) 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ 3. พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 4. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 5. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 10 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 6. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ […]