ก.พ.เปิดให้กรอกข้อมูลล่วงหน้าวันสุดท้าย ก่อนสมัครสอบ ภาค ก พรุ่งนี้

Advertisement สำนักงาน ก.พ. เปิดให้ กรอกข้อมูลล่วงหน้า “สอบ ก.พ.2565” สอบ ภาค ก ล่วงหน้า ก่อนสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th โดยเริ่มเปิดระบบให้เข้าใช้งานแล้ว ซึ่งการ กรอกข้อมูลล่วงหน้า เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากในวันสมัครสอบ ไม่ใช่การสมัครสอบ ภาค ก แต่อย่างใด Advertisement วัตถุประสงค์ – เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สนใจที่จะสมัครสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. – เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. – เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลผู้สอบผ่าน ภาค ก ก่อนการรับสมัครสอบจริง ประโยชน์สำหรับผู้กรอกข้อมูลล่วงหน้า – ไม่ต้องกรอกข้อมูลจำนวนมากในวันรับสมัครสอบจริง – ทำให้การสมัครสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว – ทำให้ลดความหนาแน่นในการเข้าเว็บไชต์ในวันรับสมัครจริง Advertisement ทั้งนี้ สามารถ กรอกข้อมูลล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th (หัวข้อ ระบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้าเพื่อเตรียมการสมัครสอบ […]

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565 จำนวน 600,000 ที่นั่ง

ทางเพจ สำนักงาน ก.พ. ได้เผยแพร่ข่าว รับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565 โดยจะเปิดรับสมัครในเดือน มิถุนายน 2565 โดยจะให้ผู้ที่สนใจสมัครสอบ กรอกข้อมูลล่วงหน้าก่อนตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เตรียมตัวกันให้พร้อม !! “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 65 ผ่านทางเว็บไซต์ โดยจะเปิดระบบให้เข้าใช้งาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยทางสำนักงาน ก.พ. จะมีการเปิดรับสมัคร 2 แบบ 1. E-Exam ระดับปริญญาตรี 100,000 ที่นั่ง เปิดรับสมัคร พฤษภาคม 2565 วุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบได้แก่ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท – สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (e-Exam) ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ […]