สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการต่างๆ 2560

Advertisement สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เปิดรับสมัคร ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/ ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 1 วันที่ 12 ต.ค.-3 พ.ย.59 สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 2 วันที่ 27 มี.ค.-21 เม.ย.60  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดโทรติดต่อ call center 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  …. [ads] [ads=center]    

1 2