เตรียมอ่านหนังสือให้พร้อม!! สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก 14มี.ค.-3เม.ย.62

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2562 เปิดรับสมัครทาง อินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562  ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ)) หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 1 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8713,8717 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.  

ก.พ.เตรียมจัดสอบภาค ก ขรก.ทุกประเภทรวมครู เริ่มปี 63!!

  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า จากการประชุมวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามข้อ 3 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 มีอำนาจสั่งลงโทษลดเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้นไปพลางก่อน จนกว่ากฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. … มีผลบังคับใช้ นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ดังนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเอง พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการกำหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง […]

อย่าลืมเช็คก่อนสอบ! ประกาศวัน-เวลาการสอบ ก.พ.ภาค ก ของแต่ละศูนย์สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้แล้วบัดนี้เป็นต้นไป(อ่านรายละเอียดด้านใน)

    **หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0 2547 1000 ต่อ 8713,8717 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ กรุงเทพฯและปริมณฑล คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ พระนครศรีอยุธยา  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ ราชบุรี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ ฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ ชลบุรี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ เชียงใหม่ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ พิษณุโลก คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ นครราชสีมา คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ อุดรธานี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ อุบลราชธานี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ ขอนแก่น คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ สุราษฎร์ธานี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ศูนย์สอบ สงขลา

เตรียมพร้อมก่อนสอบ!! แจกแนวข้อสอบ ก.พ.พร้อมวิดีโอติว โหลดกันฟรีๆ!!

  แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ!! 1.แนวข้อสอบ ภาค ก +เฉลยละเอียด จำนวน 580 ข้อ https://goo.gl/6xZiwd 2.แจกฟรีแนวข้อสอบ กพ ภาค ก 500 ข้อ พร้อมเฉลย https://goo.gl/rspu16 3.เตรียมพร้อม 5 VDO เตรียมสอบ " กพ ภาค ก" 2559 สุดยอดจริงๆ https://goo.gl/hiN2B8 4.ฟรี แนวข้อสอบ กพ ภาค ก + เฉลย ชุดจัดเต็ม https://goo.gl/kFU9ck 5.สุดยอด เทคนิคพิชิตข้อสอบภาษาไทย ก.พ. ( แนวข้อสอบ กพ 2559 ) https://goo.gl/MWd75q 6. 5 […]

เตรียมตัวให้พร้อม!! สำนักงาน ก.พ.เปิดสอบ ก.พ.ภาค ก 9-29มี.ค.61(อ่านรายละเอียดด้านใน)

    สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2561 โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มีนาคม 2561 หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับสมัครสอบ โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2547 1000 ต่อ 8713,8717 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. *** โปรดอ่านเอกสารทุกฉบับให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารฉบับที่ 1       คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารฉบับที่ 2 คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารฉบับที่ 3 คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารฉบับที่ 4 คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารฉบับที่ 5 คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารฉบับที่ 6    

1 2