รับสมัครชายไทยวุฒิ ม.6/ปวช.สอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ บัดนี้-26ก.พ.66

Advertisement Advertisement   โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ผู้สมัครต้องเป็นชายไทย บุคคลพลเรือนต้องอายุ 18-20 ปี ทหารกองประจำการต้องอายุไม่เกิน 24 ปี กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือวุฒิ ปวช.สาขาช่างสำรวจ ชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.20 (ไม่รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่า) รับสมัครทางเว็บไซต์ https://rtsd.thaijobjob.com บัดนี้-26ก.พ.66 Advertisement ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มทบ.24 รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ-พลอาสา บัดนี้-23พ.ค.65

  มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤษภาคม 2565 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) : พลขับรถ แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 24 (รับสมัครจากพนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก) 1 อัตรา พลทหารประจำการ (อัตรา พลอาสาสมัคร) :พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 24 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พลขับรถ แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 24 (ข้อ 1.1.1) เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ความสูง 160 ซ.ม.ขึ้นไป อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปี นับตามปีพุทธศักราช […]

มทบ.310 รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุเป็นนายสิบเสมียน บัดนี้-25เม.ย.65

  มณฑลทหารบกที่ 310 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2565 มณฑลทหารบกที่ 310 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) ตำแหน่งเปิดรับสมัคร 1.1 เสมียน กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 310 1 อัตรา 1.2 เสมียน หมวดสนามยิงปืน กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 310 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่าที่กำหนด สมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้ตั้งแต่ 7 เมษายน 2565 – 25 เมษายน 2565 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 […]

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ 25เม.ย.-3พ.ค.65

  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) 12 อัตรา ตั้งแต่ 25 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน และพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2565 1.1 บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน 10 อัตรา ดังนี้ 1.1.1 กลุ่มที่ 1 พลขับ 1 อัตรา (ชาย) – ผช.หน.รถ พัน.ขส.2 (ผสม) กรม ขส. (ชกท.643) 1.1.2 กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม 1 อัตรา (ชาย) – ช่างซ่อมโครงสร้าง พัน.ซบร.บ.ทบ. (ชกท.686) 1.1.3 กลุ่มที่ 3 เสมียน […]

กองพลทหารราบที่11 รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ47อัตรา บัดนี้-22เม.ย.65

  กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบและคัดเลือกเข้ารับราชการ 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 เมษายน 2565 กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก (ชาย) ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ 20 อัตรา 1.2 ตำแหน่ง ทั่วไป (เสมียน, นายสิบส่งกำลัง, พลสูทกรรม) 17 อัตรา 1.3 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ 7 อัตรา 1.4 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ, พลสลับสาย 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 3.1) ตำแหน่ง พลขับรถ 3.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร) 3.1.2 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 3), […]

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ 25-29เม.ย.65

  กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร บุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน ได้แก่ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว และผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เสมียน 1 อัตรา เสมียนบัญชีคุม 1 อัตรา  พลขับรถ 1 อัตรา (เฉพาะทหารกองหนุน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง เสมียน และเสมียนบัญชีคุม วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามแผน การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีด และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ตำแหน่ง พลขับรถ วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามแผน การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน รวมทั้งทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก ที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2563 ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี […]

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ 25-29เม.ย.65

  ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2565 ศูนย์การทหารราบ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.), พนักงานราชการ (ชาย) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) และ บรรจุพลทหารประจำการ (อัตรา พลอาสาสมัคร) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.1 โควตาบรรจุบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 1.1.1 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) รร.ร.ศร. (อัตรา ส.อ.) เหล่า ร. 1 อัตรา 1.1.2 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) ศร.พัน.2 (อัตรา ส.อ.) เหล่า ร. 2 อัตรา […]

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ71อัตรา

  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 71 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 3.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มตำแหน่งงานด้านธุรการ 3.1.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ ในกองประจำการจนครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน (ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดจาก กองประจำการใน 1 พฤษภาคม 2565 สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้) หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปและได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว (มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ หรือ สด.8)) หรือเป็นบุคคลพลเรือน 3.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่า สำเร็จการศึกษาหลังวันสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัคร และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามประกาศนี้ 3.1.3 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 – 31 ธันวาคม 2537) […]

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบเสมียน(ชาย-หญิง)

  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง เสมียน (อัตรา สิบเอก) เหล่าแพทย์ 1 อัตรา มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร รับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3) ขึ้นไป และไม่รับสมัครผู้ที่ได้รับการ ผ่อนผันการตรวจเลือกทุกกรณี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่มีอยู่มิได้) ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 นาฬิกา) ณ […]

รพ.ค่ายกาวิละ รับสมัครสอบบรรจุนายสิบช่างไฟฟ้า-ประปา บัดนี้-21มี.ค.65

  โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) ตำแหน่งช่างไฟฟ้า-ประปา 1 อัตรา  ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช.ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้าโรงงาน มีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนประเภท 1 หรือสำเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร (รด.ปี 3) ขึ้นไป เป็นชายมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในการนับอายุให้นับ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร รับสมัคร บัดนี้-21มี.ค.65 ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 นาฬิกา และ 13.00-16.30 นาฬิกา) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบังคับการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 5784 ต่อ 128 ในเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 7
error: