กรมการเงินทหารบก รับสมัครพลเรือน(ชาย-หญิง)/ทหารกองหนุน วุฒิ ปวช. สอบบรรจุเป็นนายสิบ70อัตรา 2-5เม.ย.62

    กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ผู้สมัครต้องมีวุฒิ ปวช.สายพณิชยกรรมทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) 1. นายทหารประทวนชาย 40 อัตรา : อายุ18-30ปี (เกิดปี พ.ศ.2532-2544) สูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. 2. นายทหารประทวนหญิง 30 อัตรา : อายุ18-30ปี (เกิดปี พ.ศ.2532-2544) สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก. (อ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 2-5 เม.ย.62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2297-7624 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร/ดาวน์โหลดใบสมัคร)) […]

1 2