กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนสอบบรรจุเป็นทหารสัญญาบัตร ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก155อัตรา สมัครออนไลน์26พ.ย.-11ธ.ค.61

      กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับปริญญาตรี จำนวน 153 อัตรา  ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 2 อัตรา   ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละกลุ่มตำแหน่ง ตามเงื่อนไขการรับสมัคร และระเบียบการตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา – วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 18.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมอัพโหลดรูปภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พื้นหลังเรียบ สวมเสื้อคอปก ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 […]

วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือนชาย สอบบรรจุรับราชการเป็นทหารชั้นประทวน วุฒิ ม.3 บัดนี้-14ก.ย.61

    วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่งเสมียน(ชาย) 1 อัตรา บรรจุอัตราสิบเอก เป็นทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน(ชาย) อายุ 18-30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าหรือนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องขอรับสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองธุรการ วิทยาลัยการทัพบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ในวันราชการ โทร.0-2241-0223          

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ชาย-หญิง)วุฒิ ม.3 สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน บัดนี้-28ส.ค.61

    วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนสอบบรรจุเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่งเสมียน (อัตรา ส.อ.) คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า มีความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในระดับดี-ดีมาก สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, และ Power Point ได้ในระดับดี-ดีมาก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โทร. 02-3547759, 02-3547600 ต่อ 93578 หรือ 93581 บัดนี้-28 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบสมรรถภาพร่างกาย 29 ส.ค.61 สอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 30 ส.ค.61 สอบข้อเขียน 30 ส.ค.61 สอบสัมภาษณ์ 31 ส.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

1 2 3