กรุงเทพฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก.67อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี บัดนี้-1มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 1. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 15 อัตรา ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปวท.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ ทางธุรกิจเกษตร สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือสาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 5 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการอนามัย ทางผู้ช่วยพยาบาล ทางการสาธารณสุข หรือทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อ จากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือไม่น้อยกว่า1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ […]

สำนักการแพทย์ กทม.รับสมัครบรรจุ ขรก.77อัตรา 28มิ.ย.- 6ก.ค.64

  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา 2. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 33 อัตรา 3.ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา 6. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 7.ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 8. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา 9. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 22 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 4 […]

477อัตรา! กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี สมัครออนไลน์6-19พ.ย.61

    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561  ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง (บางตำแหน่งมีการสอบภาคปฏิบัติด้วย โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 1. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 17 ตำแหน่ง 208 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาของแต่ละตำแหน่งเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 1.1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 60 อัตรา  1.2 พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 8 อัตรา  1.3 พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน 1 อัตรา *มีสอบปฏิบัติด้วย 1.4 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 18 อัตรา  1.5 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 35 อัตรา 1.6 เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 25 อัตรา 1.7 เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 6 อัตรา 1.8 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 20 อัตรา 1.9 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน […]

มาอีกสนามใหญ่ เตรียมตัวให้พร้อม!! สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดสอบเร็วๆนี้ รับทั้งคนที่สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก และไม่ผ่าน!!

    9 ต.ค.61 เพจ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร อัพเดทว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการในเร็ว ๆ นี้ 2 ประเภท คือประเภททั่วไป 17 ตำแหน่ง (คาดว่ามีตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี) และประเภทปฏิบัติการ 30 ตำแหน่ง (คาดว่ามีตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท) ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก มาแล้ว และผู้ที่ไม่ผ่าน ก.พ. ภาค ก ทีมงานจะอัพเดทรายละเอียดอีกครั้ง ทันทีที่ได้รับกำหนดการสอบอย่างเป็นทางการ     หมายเหตุ : ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นข้อมูลปี 2557 ทีมงานโพสต์ไว้เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาข้อมูลก่อนเตรียมตัวสอบ       คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารประกาศปี 2557 ฉบับเต็ม                          […]