กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบบรรจุ ขรก. วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เพศชาย23อัตรา

Advertisement Advertisement   สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 23 อัตรา ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ Advertisement (1) เพศชาย และ (2) เป็นผู้ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา และ (3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) บัดนี้-25พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์ จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา (19 มี.ค. – 9 เม.ย.57)

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. – 9 เม.ย.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรม อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ แปลเอกสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 2. สรุปรายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 3. เตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 4. […]