สหกรณ์การเกษตรฯ ธ.ก.ส.อุบลราชธานี (สกต.) รับสมัครสอบบรรจุเจ้าหน้าที่สหกรณ์ บัดนี้-23มี.ค.66

Advertisement Advertisement   สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุบลราชธานี จํากัด (สกต.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงินระดับ 3 จำนวน 3 อัตรา – สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่สหกรณ์เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด,การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป,การเงินและการธนาคาร, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)หรือ ศิลปะศาสตร์ (การจัดการทั่วไป การตลาด,บัญชี) จากสถาบันการศึกษาซึ่ง ก.พ.รับรอง 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา – สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือได้รับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาที่สหกรณ์ต้องการจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง Advertisement 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา – สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่สหกรณ์เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ การบัญชี, การตลาด,การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดการทั่วไป, การเงินและการธนาคาร, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)หรือ ศิลปะศาสตร์ (การจัดการทั่วไป […]

สหกรณ์การเกษตรฯ ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ รับสมัคร จนท.การตลาด วุฒิ ม.6/ปวช.บัดนี้-10ก.พ.66

  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด (สกต.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเจ้าหน้าที่การตลาด 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 9,960 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. จากสถานศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการหรือ ก.พ. รับรอง ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบที่กำหนดด้วยตนเอง ได้ที่ เจ้าหน้าที่รับสมัครของสหกรณ์ ที่ สำนักงาน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด เลขที่ 336/1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ บัดนี้-10ก.พ.66 เวลา 08.30 – 16.30น. เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: