สสว.รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน บัดนี้-29 ก.ย.64

Advertisement   สำนักงานส่งเสริมวิหาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้-29 กันยายน 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย SMEs ชำนาญการ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.โท 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 4 วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.โท 3. ตำแหน่งนักวิชาการ SMEs 4  วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 4 วุฒิ ป.ตรี สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/ และ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งแต่บัดนี้-29 กันยายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 1) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 2) ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 1) สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) 2) สมัครด้วยตนเอง 3) สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสว. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 2 อัตรา บัดนี้-31 ส.ค.64

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 1. ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท สาขา เศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท สาขา เศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือ สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(40อัตรา รับทั่วประเทศ สมัครทางอีเมล์/ปณ.ได้) สสว.รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-21ก.ย.59

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) จำนวน 21 ศูนย์  หมายเหตุ : รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ 1. ผู้จัดการศูนย์ฯ 15 อัตรา คุณสมบัติ  – ป.ตรี ขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ – อายุไม่เกิน 65 ปี – มีประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีบุคลิกภาพที่ดี สะอาด สุภาพ – สามารถให้บริการและต้อนรับผู้มาติดต่อกับสำนักงานฯ ได้เป็นอย่างดี 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 25 อัตรา คุณสมบัติ – ปวส.ขึ้นไป […]