สสจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงาน21อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 3-9ม.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา ภายใน 3-9ม.ค.66 – พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย ในวันและเวลาราชการ – พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.ชาติตระการ – พนักงานบริการ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือวุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.บางระกำ – พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.บางระกำ […]

error: