สมาคมแท็กซี่-ภัตตาคารไทย-วินมอเตอร์ไซค์-ลูกจ้างยานยนต์ ให้กำลังใจ รัฐบาล

Advertisement สมาคมแท็กซี่-ภัตตาคารไทย-วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง-ลูกจ้างยานยนต์ ยื่นหนังสือให้กำลังใจ ‘บิ๊กตู่-รัฐบาล’ รมว.แรงงาน รับหนังสือเอง เหน็บ ฝ่ายค้านพูดในสิ่งที่คิดเองเออเอง เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 31 สิงหาคม ที่รัฐสภา สมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย และสภาองค์การลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจพล.อ.ประยุทธ์และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้การช่วยเหลือและดูแลพวกตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนในการรับยื่น โดย ตัวแทนสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย กล่าวว่า จากการระบาดของโควิด-19 ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบถึงประชาชนทุกอาชีพ ซึ่งอาชีพแท็กซี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยเหกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเราได้รับความกรุณาจากรัฐบาลโดยพล.อ.ประยุทธ์ได้มีการช่วยเหลือเมื่อปี 2563 โดยให้คนขับแท็กซี่รับเงินเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนและในปีนี้ก็ได้รับความกรุณาจากกระทรวงแรงงานให้เข้าสู่มาตรา 44 นอกจากนี้ยังมีการจัดหาของจำเป็นในการยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิก สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เราเป็นคนระดับตัวเล็กตัวน้อยคงไม่สามารถช่วยอะไรพล.อ.ประยุทธ์ได้มาก แต่อย่างน้อยเราจะให้กำลังใจในการต่อสู้ทั้งเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือโควิด-19 ให้กลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด สำหรับเราถึงแม้จะยากเพียงไรยินดีจะปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล เพื่อให้โควิดหมดไปและเศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิม ด้าน […]