กรมที่ดิน เปิดรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง 85 อัตรา

Advertisement กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 92 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 24 พ.ย. – 16 ธ.ค 2557     ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสตูล) อัตราเงินเดือน :    11,500-12,650 บาท ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :    74 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปวส. รายละเอียดวุฒิ :     1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม […]