(100อัตรา ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์)กรมการพัฒนาชุมชนเปิดสอบรับราชการ รับสมัคร26ต.ค.-15พ.ย.59

Advertisement Advertisement Advertisement กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) จำนวน 100 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา (ต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไปด้วย) อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท ผู้สนใจสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://cdd.job.thai.com หรือ www.personel.cdd.go.th  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(ป.ตรี ทุกสาขา) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เปิดสอบพนักงานราชการ เงินเดือน19,500

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 21 ก.ค.-16 ส.ค.59 สมัครด้วยตนเอง, ผ่านระบบออนไลน์, อีเมล์ หรือทางไปรษณีย์ รายละเอียดดังนี้    คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและใบสมัคร   

สอน. เปิดสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและนักวิชาการเงินฯปฏิบัติการ ป.ตรี เงินเดือน15,000

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ 1) ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชานิติศาสตร์ 2) สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ป.ตรี ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) 1) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  4) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  5) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  6) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ<<< 2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ […]

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบนักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ สมัครทางเว็บไซต์ ้http://www.dtn.go.th หรือ http://job.dtn.go.th หัวข้อ "รับสมัครงาน" ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 24-30 พ.ค.59 ตลอด24 ชั่วโมง >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<