กรมโยธาธิการฯ เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000-16,500 รับสมัคร10ต.ค.-4พ.ย.59

Advertisement กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดส่วนกลาง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป เปิดรับสมัคร 10 ต.ค.-4 พ.ย.59 ทางเว็บไซต์ http://job.dpt.go.th หรือ http://www.dpt.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ" คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(12อัตรา สมัครออนไลน์) สอน. รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี 10-31ต.ค.59 และ12ต.ค.-7พ.ย.59

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ocsb.go.th หรือ https://ocsb.job.thai.com ภายในวันที่ 12 ต.ค.-7 พ.ย.59 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป 2. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ​เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  [ads] สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ระดับ 3 […]

(288อัตรา สมัครออนไลน์ มีป.ตรีทุกสาขา) กรมท่าอากาศยานเปิดสอบเข้ารับราชการ รับสมัคร7-21ต.ค.59

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ 288 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานบุรีรัมยั ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานหัวหิน และท่าอากาศยานปาย สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://airports.job.thai.com ภายในวันที่ 7-21 ต.ค.59  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศฉบับเต็ม (ตำแหน่งงาน/อัตราว่าง/อัตราเงินเดือน/เงื่อนไขการสมัคร) คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบท้ายฉบับเต็ม (คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต่างๆ/วิชาที่สอบ)  [ads] [ads=center]    

(หลายอัตรา สมัครออนไลน์ กทม.-ภูมิภาค) ธ.กรุงไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-30ต.ค.59

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครลูกจ้างทำหน้าที่ติดตามหนี้รายย่อยภาคสนาม (Field Collection) หน้าที่และความรับผิดชอบ – ติดตามหนี้ภาคสนามสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับมอบหมาย – เก็บเอกสารเพื่อประกอบการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สลิปเงินเดือน, หนังสือยินยอมให้เช็คข้อมูลเครดิต, แบบฟอร์มการประมาณการรายได้และรายจ่าย, ใบคำขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด – ตรวจสอบที่พักอาศัย, ที่อยู่กิจการ, และสัมภาษณ์รายได้-ค่าใช้จ่ายของลูกหนี้, ถ่ายภาพสถานประกอบการ และบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย โดยให้ลูกหนี้ลงนามรับรอง – ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ เพื่อแจ้งหน่วยงานผู้ดูแลลูกหนี้ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในระบบฐานข้อมูลของธนาคาร – ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน – ปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพและปริมณฑล (ประจำสำนักงานธนาคารกรุงไทยอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ หลังเซนทรัลพระราม 9) จำนวนหลายอัตรา – ปฏิบัติหน้าที่ในเขตภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, มหาสารคาม, และอุดรธานี จำนวนหลายอัตรา (กรุณาระบุจังหวัดที่ต้องการปฏิบัติงานในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร) คุณสมบัติ – เพศชาย/หญิง อายุ 22-36 ปี – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปวส. (หรือเทียบเท่า) […]

(สมัครออนไลน์ได้) สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-18ต.ค.59

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 ก.ย.-18 ต.ค.59 รายละเอียดดังนี้ [ads] [ads=center]

(สมัครออนไลน์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน17,000 บัดนี้-22ต.ค.59

คณะเศรษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท ประจำกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ แผนและการงบประมาณ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  เปิดรับสมัคร 23 ก.ย.-22 ต.ค.59 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/recruit/job_announce/open_app_form?param1=2034 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 

สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดสอบรับราชการ วุฒิอนุปริญญา/ปวส./ป.โท รับสมัคร29ก.ย.-19ต.ค.59

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ อนุปริญญา/ปวส./ป.โท 8 อัตรา รับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.energy.go.th ภายในวันที่ 29 ก.ย.-19 ต.ค.59 รายละเอียดโดยย่อดังนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม [ads] [ads=center]    

(25อัตรา สมัครออนไลน์) สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบรับราชการวุฒิ ป.ตรี รับสมัคร3-21ต.ค.59

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ 25 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ปฏิบัติงานส่วนกลางและภูมิภาค คุณสมบัติเฉพาะ 1. ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ 2. เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป หรือสอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่สำนักงานศาลปกครองทดสอบ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ (21 ต.ค.59) สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th หัวข้อ "ใบสมัครออนไลน์" หรือ http://www.admincourt.go.th ภายในวันที่ 3-21 ต.ค.59  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

(สมัครออนไลน์) ม.นครพนม เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 รับสมัคร26ก.ย.-9ต.ค.59

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  [ads] คุณสมบัติเฉพาะ – ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป – มีประสบการณ์ในการทำงานในสถาบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมแสดงหลักฐาน – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และ Internet ได้เป็นอย่างดี – สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี สมัครออนไลน์เท่านั้น ทางเว็บไซต์ job.npu.ac.th/job ตลอด 24 ชม. ภายในวันที่ 26 ก.ย.-9 ต.ค.59 ค่าสมัครสอบ 100 บาท หากสมัครแล้วให้โอนค่าสมัครเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขานครพนม เลขที่บัญชี 321-2-39245-4 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม (เงินบำรุงการศึกษา) ภายในวันที่ 9 […]

(18อัตรา สมัครออนไลน์/ไปรษณีย์ มี ป.ตรีทุกสาขา) วว. รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-4ก.ย.59

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างทั่วไป 2 อัตรา ลูกจ้างเฉพาะกิจ 6 อัตรา พนักงาน 5 อัตรา และลูกจ้างประจำ 5 อัตรา รวมเป็น 18 อัตรา สมัครผ่านเว็บไซต์ www.jobsDB.com หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น 4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 3 ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ในวันเวลาราชการ ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.tistr.or.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-4 ก.ย.59 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2577 9388 หรือ 0 2577 9389 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มและใบสมัคร (ลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างเฉพาะกิจ)  คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มและใบสมัคร (พนักงาน ลูกจ้างประจำ)    [ads]   […]

1 56 57 58