(สมัครออนไลน์)กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี รับสมัคร4-24พ.ย.59

Advertisement กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ (คุณวุฒิ ป.ตรี) และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (คุณวุฒิ ปวส.) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://tmd.job.thai.com ภายในวันที่ 4-24 พ.ย.59 ตลอด 24 ชม.ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด 

(สมัครออนไลน์)กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี 2-10พ.ย.59

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 12 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.ditp.go.th หรือ https://ditp.job.thai.com ภายในวันที่ 2-10 พ.ย.59 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  

(9อัตรา สมัครออนไลน์)กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบรับราชการวุฒิป.ตรี/ป.โท บัดนี้-10พ.ย.59

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 9 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dft.job.thai.com ภายในวันที่ 20 ต.ค.-10 พ.ย.59 รายละเอียดโดยย่อดังนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(สมัครออนไลน์)กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการวุฒิ ป.ตรี รับสมัครบัดนี้-26ต.ค.59

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ทางเว็บไซต์ http://job.cad.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบ" ภายในวันที่ 17-26 ต.ค.59  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31ต.ค.59

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี(มี ป.ตรีทุกสาขา)/ป.โท เปิดรับสมัคร 3 ช่องทาง สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์/ออนไลน์ บัดนี้-31ต.ค.59 ตามรายละเอียดโดยย่อดังต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1 อัตรา สังกัด โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาทางการจัดการ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับเดียวกัน มีผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 ขึ้นไป  2. นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา สังกัด โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เงินเดือน 17,500 บาท วุฒิ ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน มีผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถการวัดทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นข้อสอบมาตรฐานหรือเทียบเท่าได้ในระดับ เช่น TOEIC TU-GET MU-TEST CU-TEP […]

(48อัตรา)กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบเข้ารับราชการ รับสมัคร25ต.ค.-15พ.ย.59

กรมทรัพทย์สินทางปัญญา เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก จำนวน 48 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.ipthailand.go.th หรือ http://www.ipthailand.go.th หัวข้อ "รับสมัครงาน" ภายในวันที่ 25 ต.ค.-15 พ.ย.59 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (คุณวุฒิ ป.เอก)  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท) รายละเอียดโดยย่อ คุณวุฒิ ป.ตรี ป.โท   [ads] รายละเอียดโดยย่อ คุณวุฒิ ป.เอก [ads=center]    

(สมัครออนไลน์ได้) SMEBank รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-31ต.ค.59

  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) รับสมัครงาน 8 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี – การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารงานบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง – สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้ – มีความรู้ด้านงานบริหารบุคคลและการประเมินผล – มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี – มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 อัตรา – ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี – การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบ สอบทานสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง […]

(27อัตรา สมัครออนไลน์) กรมเจ้าท่าเปิดสอบพนักงานราชการ ส่วนกลาง/ภูมิภาค รับสมัคร19-26ต.ค.59

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ 27 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.md.go.th หัวข้อ JOB ข่าวสอบออนไลน์ หรือ http://jobs.md.go.th ภายในวันที่ 19-26 ต.ค.59 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดโดยย่อดังนี้ 1. สังกัด ส่วนกลาง 17 อัตรา คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  2. สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 จำนวน 2 อัตรา คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  [ads] 3. สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 จำนวน 3 อัตรา คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  4. สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 จำนวน 2 อัตรา คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบพนักงานราชการวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 รับสมัคร12-18ต.ค.59

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ.ได้ทางเว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th ในหัวข้อ "การเข้ารับราชการ" และหัวข้อย่อย "การรับรองคุณวุฒิ" หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมทั้งต้องแสดงหลักฐานประสบการณ์การทำงานด้วย)  ผู้สนใจสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.fpo.go.th หัวข้อ "สมัครงาน" หรือ http://job.fpo.go.th ภายในวันที่ 12-18 ต.ค.59  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม    

(63อัตรา สมัครออนไลน์ กทม-ภูมิภาค) กสท โทรคมนาคม รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 10-25ต.ค.59

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) (CAT Telecom Public Company Limited) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค รวม 63 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.cattelecom.com/ ตั้งแต่วันที่ 10-25 ตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2104 3481,0 2104 3322,0 2104 4256 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  [ads]  [ads=center]      

1 55 56 57 58