ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัคร จนท.ส่วนพัสดุ ป.ตรี มีประสบการณ์1ปี

Advertisement   บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (2) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ (3) มีประสบการณ์ทำงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร (1)  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (2)  สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง […]

1 2 58